Rejestracja

punkty szkoleniowe dla radców prawnych

Opłaty

Formularz rejestracji uczestników biernych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 4. Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Udział w konferencji jest odpłatny. Udział w szkoleniach dla radców prawnych i adwokatów odbywa się w ramach opłaty konferencyjnej. Z uwagi na osiągnięcie limitu miejsc rejestracja na 4.FPME została zakończona. W dniu 10 kwietnia o godzinie 19:00 rozpocznie się uroczysta kolacja. Uczestnictwo w kolacji jest dodatkowo płatne.
UWAGA! Brak miejsc na kolację. Organizator nie zapewnia noclegów ani miejsc parkingowych. Opłata konferencyjna
100zł - opłata podstawowa
50zł - opłata dla radców prawnych
Pracownicy UWr, aplikanci radcowscy, doktoranci oraz studenci zwolnieni są z opłaty za udział w konferencji. Opłatę należy uiścić na poniższy rachunek bankowy:
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
02 1020 5226 0000 6102 0591 0106 (PKO BP)
W tytule prosimy wpisać: IV Forum PME Opłata za kolację tylko dla osób zarejestrowanych na kolację
150 zł Opłatę należy uiścić na poniższy rachunek bankowy:
Fundacja Instytut Prawa Technologii Informacyjnych
05 2490 0005 0000 4500 9097 3969 (Alior Bank)
W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko, kolacja IV Forum PME

Broszura informacyjna

do pobrania

Oferta hotelowa

do pobrania