rejestracja - nabór abstraktów

Termin nadsyłania abstraktów upływa o 23:59 dnia 15 lutego 2017 r.!
Po przekroczeniu powyższego terminu, wirtualny formularz zgłoszeniowy zostanie zdezaktywowany. Przy ocenie abstraktów pod uwagę będą brane przede wszystkim:
- stopień korelacji z zakresem tematycznym danego panelu w infografice znajdującej się w zakładce Panele mFPME,
- innowacyjność poruszanej przez prelegenta tematyki,
- wartość naukowa pracy. Informujemy, że abstrakty przekraczające ilość 2300 znaków zostaną automatycznie odrzucone przez wirtualny formularz. Pod koniec lutego Organizatorzy poinformują o przyjętych zgłoszeniach i opublikują ostateczny program 2 MFPME. Prace należy zgłaszać poprzez poniższy formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch131UL0HRgeQHtJRLykvZ1qQB-yx1mjAP8Fs_qC7R-ZEEpA/viewform
Opłata konferencyjna nie jest pobierana. Dla trzech najlepszych wystąpień została przewidziana możliwość publikacji w czasopiśmie "Prawo mediów elektronicznych" (3 pkt. wg, rozp. MNiSW), a dla pozostałych wyróżnionych, przewidziane zostały nagrody rzeczowe.= Osoby, które nie zakwalifikują się do czynnego udziału w konferencji, otrzymują prawo prezentacji posteru na przesłany temat (wymagane potwierdzenie prezentacji tematu jako poster). Plakaty można dostarczyć zarówno osobiście w dniu konferencji, jak i korespondencyjnie. Prezentacja plakatu naukowego (postera) Możliwe jest również zgłoszenie posteru samodzielnego, bez woli wystąpienia czynnego z referatem do dnia 12.03.2017 (umożliwia to ponizszy protokół rejestracyjny) : Tematy posterów zostaną zawarte w programie konferencji.
Warunki formalne:
- format A1,
- druk we własnym zakresie,
Liczba miejsc: 35
Zgłoszenie: nieodpłatne.
Koszt wydruku plakatu pokrywa zainteresowany we własnym zakresie.