rejestracja - nabór abstraktów

Termin nadsyłania abstraktów upływa o 23:59 dnia 28 lutego 2018!
Po przekroczeniu powyższego terminu, wirtualny formularz zgłoszeniowy zostanie zdezaktywowany. Przy ocenie abstraktów pod uwagę będą brane przede wszystkim:
- innowacyjność poruszanej przez prelegenta tematyki,
- wartość naukowa pracy. W połowie marca Organizatorzy poinformują o przyjętych zgłoszeniach i opublikują ostateczny program 3 MFPME. Prace należy zgłaszać poprzez poniższy formularz rejestracyjny:
https://goo.gl/forms/bCffeT9I8SmPqSMW2 Tematy posterów zostaną zawarte w programie konferencji.
Warunki formalne posterów:
- format A3
- druk we własnym zakresie,
Liczba miejsc: 25
Zgłoszenie: nieodpłatne. Koszt wydruku plakatu pokrywa zainteresowany we własnym zakresie.
Plakaty powinny być dostarczone organizatorom w dniu konferencji przed jej rozpoczęciem.