Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 4. Forum Prawa Mediów Elektronicznych
Wrocław, 10-11 kwietnia 2018 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
sala 2D, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10. 1 Dzień - 10 kwietnia
Uroczysta inauguracja konferencji
9:00 - 9:15
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Adam Jezierski, Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Karol Kiczka, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński); dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO (Uniwersytet Opolski); Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – r. pr. Maciej Bobrowicz, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu – r. pr. Leszek Korczak. Wykłady otwarcia
9:15 - 10:15 dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojeciech Wiewiórowski (Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, Uniwersytet Gdański) Czy nowy ład prawny zadziała w praktyce? Rola organów ochrony danych, sądów i TSUE w wykładni prawa ochrony danych osobowych. Tomasz Soczyński, (Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki, Biuro GIODO) Wiem że to jest prawda! Przeczytałem o tym w Internecie - unijna dyrektywa o e-prywatności? 10:15 – 10:40 Przerwa kawowa. Panel I.
Skutki RODO dla podmiotów publicznych
10:40-12:20
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak 10:40-11:00 prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), r. pr. dr Anna Zalesińska (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu) Przetwarzanie danych osobowych w sądowych systemach teleinformatycznych
11:00 – 11:20 prof. dr Victoria Harsagi (Pazmany Peter Catholic University), Ochrona danych osobowych a informatyzacja procedury cywilnej na przykładzie Węgier
11:20-11:40 dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Zwiększanie bezpieczeństwa publicznych systemów informacyjnych poprzez zmiany regulacji prawnej
11:40 – 12:00 dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski) Stosowanie RODO w świetle zasad unijnych. 12:00-12:20- Przerwa kawowa Panel II.
RODO w Kancelarii (aspekty praktyczne)
12:20-15:00
Moderator: dr Wojciech Wiewiórowski 12:20-12:40 dr hab. Michał Bernaczyk (Uniwersytet Wrocławski) Granice prawa do usunięcia danych osobowych
12:40-13:00 r. pr. dr Arwid Mednis (PwC Legal, Uniwersytet Warszawski) Wnioski z wdrożenia RODO w sektorze gospodarczym
13:00 – 13:20 Michał Czerniawski LL.M. (Wolny Uniwersytet Brukseli) Czy RODO oznacza zmierzch zgód? O prawnie uzasadnionych interesach jako podstawie przetwarzania danych osobowych
13:20-13:40 r.pr. Dominik Lubasz, Ph. D. (Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych) Podejście oparte na ryzyku jako podstawa dla kształtowania obowiązków administratorów w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
13:40 - 14:00. r.pr. Roman Bieda (Maruta Wachta), Prawo do przenoszenia danych osobowych a ochrona informacji poufnych i praw własności intelektualnej
14:00- 14:20 adw. dr Grzegorz Sibiga (Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Polska Akademia Nauk) Obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających związane z naruszeniami ochrony danych osobowych.
14:20 - 14:40 adw. Xawery Konarski (Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy) Chmura obliczeniowa w Kancelarii - fakty i mity. 14:40-15:00 Dyskusja panelowa
15:00-15:30 Przerwa lunchowa Panel III.
Skutki RODO w ochronie zdrowia
15:30-17:30
Moderator: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz 15:30 – 15:50 dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Pomorski Uniwersytet Medyczny) Dowód z elektronicznej dokumentacji medycznej w sprawach cywilnych z udziałem pacjentów
15:50 – 16:10 dr inż. Kajetan Wojsyk (CSIOZ) Informatyzacja zasobów podmiotów wykonujących działalność leczniczą, interoperacyjność i ochrona danych – jak to działa?
16:10 - 16:30 dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Natalia Kalinowska (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Badania kliniczne w świetle RODO
16:30– 16:50 Jędrzej Stępniowski (Domański Zakrzewski Palinka, Polska Akademia Nauk) Kodeks postępowania z art. 40 RODO dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą 16:50 -17:30 Dyskusja i zamknięcie I dnia konferencji ﷯ II dzień - 11 kwietnia Wykład otwarcia 10:00 – 10:20 adw. dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji) Efektywne wdrożenie RODO Panel I.
RODO w Kancelarii (aspekty praktyczne)
10:00- 12:20 Moderator: dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO 10:20 – 10:40 dr Katarzyna Dadańska (Uniwersytet Szczeciński) Ochrona danych osobowych w kancelariach prawnych – nowe wyzwania.
10:40 - 11:00 adw. dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński , Instytut Allerhanda) Doświadczenia z wdrażania RODO w organizacjach – ambitne wyzwania i największe porażki.
11:00 – 11:20 r.pr. dr Zbigniew Okoń (Maruta Wachta) Uzasadniony interes administratora jako podstawa przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
11:20 – 11:40 r. pr. dr Gabriela Bar (OIRP Wrocław, Szostek_Bar i Partnerzy) Inspektor ochrony danych osobowych - miejsce w organizacji, rola i zadania.
11:40-12:00 Artur Cieślik (IT Professional) Metoda szacowania ryzyka dla praw osób, których dane dotyczą.
12:00-12:20 dr hab. Izabella Gil, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) Dochodzenie roszczeń w aspekcie zapewnienia ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z regulacji Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). 12:20-12:40 Dyskusja
12:40-13:00 Przerwa kawowa Panel II.
RODO w bankach & cyberbezpieczeństwo 13:00 – 17:00
Moderator: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński 13:00-13:20 dr r. pr. Tadeusz Białek (Związek Banków Polskich) Wdrażanie RODO w bankach na przykładzie Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe
13:20 – 13:40 dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO (Szostek_Bar i Partnerzy, Uniwersytet Opolski), Damian Klimas (Szostek_Bar i Partnerzy, Uniwersytet Wrocławski) Blockchain i trwały nośnik w działalności bankowej - wokół meandrów RODO.
13:40-14:00 Agnieszka Świadek-Muranowicz (ING Bank Śląski) Najważniejsze wyzwania dla Sektora Bankowego w świetle RODO
14:00-14:20 Mateusz Romanów i Piotr Bardadyn - Wdrożenie RODO i ochrona informacji wrażliwych w aspekcie technologicznym. Wzorcowe przestrzenie przechowywania danych - od szaf kartotecznych do superbezpiecznych rozwiązań typu cloud. 14:20 – 15:00 Przerwa lunchowa 15:00-15:20 adw. dr Piotr Rodziewicz (Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski, Uniwersytet Wrocławski) Wybrane zagadnienia związane ze zmianą celu przetwarzania danych osobowych przez bank.
15:20 - 15:40 dr Krzysztof Wygoda (Uniwersytet Wrocławski) Stosowanie art. 12 RODO w praktyce bankowej - punkty krytyczne.
15:40 – 16:00 Jarosław Jezierski, (Nowoczesne Zarządzanie Biznesem) Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
16:00 – 16:20 prokurator Dariusz Podufalski, Efemerydy - znikające sklepy internetowe.
16:20-16:40 prokurator Andrzej Kaucz, Zabezpieczenie dowodów uzyskiwanych drogą elektroniczną w postępowaniu karnym. Warsztaty dla radców prawnych i adwokatów (sala 1D)
Wdrożenie RODO w kancelarii prawnej – rekomendowane działania
15:30-17:00
adw. dr Grzegorz Sibiga
Warsztaty dla radców prawnych i adwokatów (sala 1D)
IT w kancelarii prawnej a rodo
15:00-17:30
dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO
SSO Grzegorz Karaś 16:40-17:00 – Dyskusja i zamknięcie konferencji

Program 4.FPME do pobrania

Broszura informacyjna

do pobrania