Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

Budynek D

Sala 2D (Pierwsze piętro)