Gdzie?

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o wydarzeniu

młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych (mFPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie to skierowane jest do studentów i doktorantów, za które nie pobierana jest opłata. 3 młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych będzie wydarzeniem skupiającym najlepszych studentów i doktorantów zajmujących się tematyką prawa mediów elektronicznych, prawem ochrony danych osobowych, nowych technologii czy e-commerce. Z uwagi na jakość i poziom prezentowanych wystąpień rekrutacja odbywa się w systemie konkursowym, który jest I etapem wyboru prelegentów mFPME. Wyboru najlepszych prac dokona Kapituła Programowa mFPME. Opłata konferencyjna nie jest pobierana. Dla trzech najlepszych wystąpień została przewidziana możliwość publikacji oraz nagrody rzeczowe! Link do wydarzenia na FB:

FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

3

MŁODE

Kiedy?

9 kwietnia 2018