Gdzie?

Technopark Pomerania

ul. Cyfrowa 6, Szczecin

o wydarzeniu

młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych (mFPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie to skierowane jest do studentów i doktorantów, za które nie pobierana jest opłata. 2 Forum Prawa Mediów Elektronicznych będzie wydarzeniem skupiającym najlepszych studentów i doktorantów zajmujących się tematyką prawa mediów elektronicznych, prawem nowych technologii czy e-commerce. Z uwagi na jakość i poziom prezentowanych wystąpień rekrutacja odbywa się w systemie konkursowym , który jest I etapem wyboru prelegentów mFPME. Wyboru najlepszych prac dokona Kapituła Programowa mFPME. Zwycięzcy I etapu będą mieli okazję zaprezentować się w panelach tematycznych na konferencji w Szczecinie, które poznamy już niebawem! Opłata konferencyjna nie jest pobierana. Dla trzech najlepszych wystąpień została przewidziana możliwość publikacji w czasopiśmie "Prawo mediów elektronicznych" (3 pkt. wg, rozp. MNiSW), a dla pozostałych wyróżnionych, przewidziane zostały nagrody rzeczowe.

Kiedy?

3 kwietnia 2017