forum prawa mediów elektronicznych
4.

Kiedy?

10-11 kwietnia 2018

Gdzie?

Sala 1D (pierwsze piętro)

Budynek D

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

za ile?

100 zł - podstawowa opłata

50 zł - Radcowie prawni

Bezpłatnie - Pracownicy UWr, Studenci, doktoranci, aplikanci radcowscy

 

Nasze wydarzenie jest finansowane ze środków

sponsorów i partnerów strategicznych

o wydarzeniu

Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych.

Pierwsza edycja FPME odbyła się we Wrocławiu 26 marca 2015 roku, a jej tytuł przewodni to "Płatności elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych". 2 FPME odbyło się w dniach 6-7 kwietnia 2016 roku w sali głównej SCK Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnicy drugiej edycji FPME podjęli zagadnienia prawne, które stawia przed nami wszystkimi tytułowa "Europa Cyfrowa". Prelekcje odbyły się w pięciu panelach dyskusyjnych, które kolejno dotyczyły: wpływu rozporządzenia eIDAS na utworzenie jednolitego rynku, informatyzacji postępowania egzekucyjnego, ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, jednolitego europejskiego rynku prawa konsumenckiego w e-commerce oraz problemu własności intelektualnej w świecie cyfrowym. Trzecia odsłona wydarzenia odbyła się w Technoparku Pomerania w Szczecinie w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. Prelegenci rozwinęli między innymi takie zagadnienia jak: „e-konsument”, „e-zdrowie”, „e-wymiar sprawiedliwości”, „e-usługi publiczne”.